เรียนเพื่อทราบ

 

ผมว่า คำอุดมคติ ที่ว่า "สังคมดีไม่มีขาย อยากได้ต้องร่วมสร้าง" ของ พวกประชาสังคม ใช้รณรงค์ นั้น เป็นคำพูดของคนมีโอกาสที่เห็นแก่ตัว ไม่ได้ เสริมโอกาสให้คนด้อยโอกาสอย่างแท้จริงหรอกครับ แค่ คำพูดหรู ๆ ฟังดูดี มากกว่า ...

 คนจะมีแรงช่วยสร้างสังคมได้อย่างไร หากยังมีความเหลื่อมล้ำในสังคมอยู่ คนจะร่วมสร้างสังคมได้อย่างไร หากโอกาสที่จะเข้าถึงแค่ "รัฐสวัสดิการ" ที่เท่าเทียมกันยังไม่มี

ผมต้องสูญเสียกำลังคนทำงานภาคสังคมไป เพียงเพราะ ไม่มีเงินเดือนจ่าย ๖ เดือน  ๖ เดือนที่ คนดีดี สองคน ทุ่มเท การทำงาน โดย ไม่ปริปาก เรื่องเงินกับผม แม้แต่บาทเดียว แต่มุ่งทำงาน เพื่อคนอื่น แต่ท้ายสุด น้องสองคน ก็ต้องพ่ายแพ้ แก่ สังคมทุนนิยม ที่ต้อง เร่งไปหาเงินเพื่อ ชดใช้คืน เพื่อน ๆ ที่หยิบยืมมา

 

ผม ก็เลย เอาเรื่องมา เล่า แบบอ้อม ๆ ให้ฟังกัน และสะท้อนว่า การทุ่มเท เพื่อังคม บางครั้งก็สูญเปล่า เพราะ สังคมขาดโอกาสในการแบ่งปันร่วมกัน แต่ จะมีคำพูดหรู ๆ เพื่อ ให้ตัวเองรอดพ้น การแบ่งปันโอกาเสมอ ๆ ครับ

ด้วยความเคารพ

คำตอบ
น่าเห็นใจน้องๆเหล่านั้นด้วยครับ  และผมใช้คำว่า ต้องสร้าง ครับ คือแม้ทำด้วยตัวคนเดียวก็ต้องทำ เหมือนที่ท่านทำมาก่อนนั่นแหละครับ