ชื่ออะไรครับ

เล่นมานานยัง  เล่นที่ไหน และตอนนี้ทำงานอะไรครัยินดีที่ได้รู้จัก

คำตอบ