คำบังคับ

ด้วยหลานชายของผมเป็นพนักงานขายของบริษัทจำหน่ายสินค้ายี่ห้อหนึ่งเก็บเงินค่างวดสินค้าแล้วไม่นำส่งบริษัทเป็นจำนวน 16,400 บาท จึงถูกฟ้องและได้รับคำบังคับจากศาลให้จำเลยทั้ง 3 (ผู้ค้ำประกันอีก 2 คน)ร่วมกันชำระเงินให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปีพร้อมค่าทนายความ 800 บาท ท้ายคำบังคับมีความว่า "ให้ท่านปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งที่กล่าวแล้วภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำบังคับนี้เป็นต้นไป ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำบังคับภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น จะต้องถูกยึดทรัพย์หรือถูกจับและจำขังดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง"

ขอเรียนถามว่า 1.ยึดทรัพย์จากจำเลยทั้ง 3 ใช่หรือไม่ อย่าง 2. ถูกจับ(ทั้ง 3 คน)เพราะเหตุที่จำเลยไม่ชำระเงินใช่หรือไม่ 3. ถูกจำขัง(ทั้ง 3 คน)เป็นเวลานานเท่าใดหรือจนกว่าจะชำระเงินใช่หรือไม่ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

คำตอบ

สวัสดีค่ะ คุณบวร ขอบคุณนะคะที่ร่วมแสดงความคิดเห็นและถามมา

กรณีที่ถามมานั้น เป็นเพียงคำบังคับที่ศาลออกเมื่อมีคำพิพากษาเพื่อให้จำเลยทั้งสามปฏิบัติตามเท่านั้น ยังไม่ใช่หมายบังคับคดีที่จำเลยจะต้องถูกบังคับยึดทรัพย์หรือถูกจับและจำขัง ยังไม่ต้องตกใจ แต่ถ้าเมื่อใดครบกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำบังคับแล้ว จำเลยยังไม่ปฏิบัติตามคำบังคับ โจทก์ผู้ชนะคดีตามคำพิพากษานี้ก็จะมีสิทธิขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี เมื่อนั้นจำเลยอาจจะต้องถูกบังคับยึดทรัพย์และขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ เพราะกรณีดังกล่าวเป็นหนี้เงิน วิธีการบังคับคดี มีเพียงการนำยึกทรัพย์เพื่อขายทอดตลาดนำมาชำระหนี้ให้โจทก์เท่านั้น ถ้าจำเลยไม่มีทรัพย์สิน โจทก์ก็ไม่มีสิทธิที่จะแจ้งความให้จับกุมหรือกักขังจำเลยแต่อย่างไร เพราะการจับกุมกักขัมไม่ใช่วิธีการบังคับคดีสำหรับหนี้เงินแต่อย่างใด

สรุปคำตอบ ตามคำถามที่ผู้ถามได้ถามมา

ข้อ ๑ ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำบังคับ จำเลยทั้งสามก็อาจถูกยึกทรัพย์ได้ตามที่กล่าวมาข้างต้น

ข้อ ๒ จำเลยทั้งสาม ไม่อาจถูกจับเพราะไม่ชำระหนี้เงินตามคำพิพากษาได้ เพราะการจับมิใช่วิธีการบังคับคดี สำหรับหนี้เงิน

ข้อ ๓ จำเลยทั้งสามไม่อาจถูกกักขังได้ เหตุผลเช่นเดียวกับข้อ ๒

 

บวร

ได้ความกระจ่างและได้ความรู้มากด้วย

ขอบพระคุณมากครับ

ดวงเด่น

วันหลังมีอะไรสงสัยก็เชิญถามได้เลยค่ะ

และร่วมกันแสดงความคิดเห็นจะดียิ่งค่ะ