แปลงานอ.แพร

เพื่อนๆเอก eng  แปลงานของอาจารย์แพรหรือยังล่ะ  แปล review  ภาพยนต์ทั้งสองเรื่องอย่าลืมนะ
คำตอบ