การเข้าอบรมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ปอ
พี่สิริรัตร์เข้าอบรมได้อย่างไรคะ แล้วสิ่งที่ได้รับจากการอบรมสามารถนำมาปรับใช้กับงารที่ทำที่ลีสซิ่งอย่างไรบ้างไหมคะ
คำตอบ

        คงมีการเข้าใจกันผิดนิดหน่อยนะคะ เพราะพี่ไม่ได้เข้าอบรมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา แต่เป็นการฝึกอบรมกฎหมายภาคปฏิบัติทางกฎหมายที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ซึ่งก็คือการฝึกงาน โดยยื่นคำขอผ่านมหาวิทยาลัยนั่นเอง

          ถ้าถามว่าตอนไปฝึกงานที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางบ้าง ก็คงตอบได้ว่า ทำให้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานของศาล และขั้นตอนในการดำเนินคดีที่ชัดเจนกว่าตอนเรียนมาก

          นอกจากนั้นในขณะที่ไปฝึกนั้น เป็นช่วงที่ศาลจัดเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและพาณิชย์ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย ทำให้พี่สามารถเข้าใจแนวคิดและหลักการในการจัดตั้งศาลฯ ดังกล่าวได้มากขึ้น

          สิ่งที่ได้รับจากการฝึกงานที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนั้น ก็คงจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีเป็นสำคัญ เพราะเป็นเรื่องหลักที่ได้รับจากการฝึกงานดังกล่าว ซึ่งคงนำมาใช้ในได้ดีกับการดำเนินคดี ไม่ว่าจะทำงานที่ไหนก็ตามค่ะ

ผมก็เข้าอบรมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ม.ธ. รายงานเยอะมากๆ ก็เลยทำไม่ทัน