พี่ผมหายไป

เอ...พี่ไมโต งานหนัก หรืออย่างไรครับผม

หายไปนาน รู้สึกคิดถึงมากครับ!!!

พี่ดูแลสุขภาพมากๆครับ

คำตอบ