ไอทีและความเร็ว

ฝากดูเรื่องความช้าบางจุดด้วยค่ะเช่น ผู้ป่วยใน
คำตอบ