สีสันแห่งเสียง

เสียงดนตรีมีดีอย่างไร
คำตอบ

ให้ความเพลิดเพลิน และยังสามารถช่วยแสดงออกทางด้านอารมณ์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะมีอารมณ์แบบไดก็สามารถรับรู้และการสื่อสารทางด้านอารมณ์ของผู้แต่งเพลงได้คะ

พิชยา พูลบางยุง
มีอะไรจะถามใหมคะ