ได้รหัสหรือยังครับ

  • พี่เม่ยได้รหัสเข้างานหรือยังครับ
  • คุณธวัชส่งไปให้ครับ
  • ขอบคุณครับ
คำตอบ