เข้า Planet Phd-techno แล้วหาบทความของพวกเราไม่เจอ

สวัสดี อ.ตุ๊ก ผมเข้า Planet phd-techno แล้วแต่เวลาจะหาบทความของพวกเรามันเยอะมาก น่าจะหาวิธีแยก Planet นะครับ
คำตอบ