มีอะไรใหม่ๆบ้างครับ

นั่งกันสองคนหน้าอิจฉา.....
คำตอบ