ได้รหัสแล้วครับ

  • ตั้งใจว่าจะทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดการสอนภาษาอังกฤษที่เคยเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ของกระทรวงศึกษาธิการและในวารสารสานปฎิรูปไปแจกครับ
  • อาจารย์มีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับ
  • ขอบคุณมากครับ
คำตอบ

 Be Cool เรียนท่านอาจารย์ ดร.ขจิต

 ยินดีครับ ถ้าจะให้ชาว KM_KKU  print ให้ รบกวนท่านส่ง Mail ไปให้ด่วนครับ

ขจิต ฝอยทอง
  • เป็นเอกสารที่เป็นวารสารแล้ว
  • จะถ่ายเอกสารไปให้ครับ
  • ไม่แน่ใจว่าใช้เรื่องละ 50 ชุดพอไหมครับ