Please insert your photo

คุณชุติมา ช่วยลงรูปด้วยครับ เราอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกัน (ผมอยู่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ อาคารยาคูลท์) ไปทานข้าวกลางวันแถวตึก SM บ่อยๆ ถ้าเจอกันจะได้ทักทาย ทำความรู้จักกันครับ

คำตอบ