อะแนะ

รูปนี้เจ้าได้แต่ใดมา   ไปประกวดนางนพมาศมาหรอ ไม่เห็นบอกมั่งเลย    คึดฮอดหลายเด้อ......
คำตอบ