ระบบสารสนเทศ

นายชัยชนะ พรมศรี
สวัสดีครับอาจารย์ จิราภรณ์ เพชรปัญญา คือผมมีคำถามอยากทราบว่า ประเภทของการกระทำความผิด ในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศมีอะไรบ้างครับ เพื่อจะนำไปเสนอให้กับอาจารย์ผู้สอนครับ หวังว่าคงได้รับความกรุณาจากอาจารย์ ขอบคุณครับ
คำตอบ