ยินดีด้วยครับ

ผมอยากจะบอกครูอ้อยว่า "ครูอ้อยเหมาะสมกับรางวัลสุดคนึงที่ได้รับมากถึงมากที่สุดครับ"  พร้อมกับถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับครูอ้อยอีกครั้งครับ
คำตอบ

คุณไมโตคะ

ครูอ้อยก็อยากบอกคุณไมโตว่า  คนแรกที่ครูอ้อยอยากบอกเรื่องรางวัลสุดคะนึง  ก็คือคุณไมโต  และที่ได้มา  คุณไมโต  ก็เป็นส่วนหนึ่ง  ที่ผลักดันให้ครูอ้อยได้รับรางวัล

ขอบคุณค่ะ

ครูอ้อย

ครูอ้อย แซ่เฮ
ความรู้สึกที่ดี  ความปลาบปลื้มที่ครูอ้อยอยากให้ได้รู้และมีความสุขด้วยกัน  ที่นี่ค่ะ