มาแสดงความยินดี

เมตตา
มาแสดงความยินดีที่ "คอม" ใช้งานได้ค่ะ คุณเมตตาคิดถึจะแย่
คำตอบ
  • ขอบคุณค่ะ
  • พลุบๆ โพล่ๆ ค่ะ
  • หายตัวไปปักกิ่ง 1 สัปดาห์
  • กลับมาตั้งหลักให้ชีวิตใหม่ค่ะ .....
  • คิดถึงเช่นกันค่ะ