เรื่อง ของ 2 ห่วง

ไม่ได้ตั้งใจถามแต่มีข้อสงสัย 2 ข้อ

1 อยากรู้ว่าเข้าใช้ GotoKnow version 2 ได้หรือยังคะ ?  เป็นห่วง(ไม่ใช่แถบกาว) ค่ะ

2. ห่วงที่ 2 คือ เห็นป้ายแล้วปวดหัวแทน เอาเซลสมองส่วนไหนจำป้ายทั้งหมดคะ  ?

คำตอบ

     ขอตอบคำถามก่อน โดยไม่รีรอ

          1. เข้าใช้ได้แล้วครับ แต่ยังไม่เซียน (ขับยังไม่ชับ)
          2. ป้ายเหล่านั้นไม่ต้องจำนะครับ มีไว้เพื่อช่วยในการสืบค้น แต่เอะ! หรือผมจะเข้าใจผิดไหมครับ

     ทั่ว ๆ ไปนะครับ เป็นห่วงที่ไม่ใช่แถบกาว (ผมเข้าใจนะ...ยิ้ม ๆ) ส่วนเรื่องป้ายนะมีให้คลิ้กด้านล่างเวลาแก้ไข ผมตุนไว้ตั้งแต่คราว version เก่าเยอะส่วนที่เป็น Keywords เดิม

ชายขอบ
ตอบแล้วนะครับ