เนื่องมาจากblog ร้าง

 • ผมมองประเด็นอย่างนี้ครับ
 • บางครั้งต้องสร้างแรงจูงใจก่อน
 • หลังจากนั้นก็ไปเยี่ยมเยียนบ่อยๆในบันทึก
 • ให้เขากล้าเขียนโดยอย่างน้อยให้เขารู้ว่ายังมีคนอ่านนะ
 • ไม่นานก็เขียนบ่อยๆเองครับ
 • ขอบคุณมากครับผม
คำตอบ
 • ก็เหมือนสิ่งที่อาจารย์ขจิตทำสิคะ
 • มาเยี่ยมพวกเราชาว blog บ่อยๆ
 • เป็นกำลังใจ
 • ดีมากเลยค่ะ

                                   -น้อง-

ขจิต ฝอยทอง
 • ขอบคุณมากครับ
 • นี่เป็นเทคนิคที่ผมใช้ครับ
 • อยากให้ที่ศูนย์ฯใช้กับท่านอื่นๆของมข. ครับ
JJ

 Be Cool เรียนท่านอาจารย์ ดร.ขจิต

 JJ ขอมอบรางวัล "กำลังใจ ใฝ่พัฒนา พาBlogเจริญ" ครับ

 ท่านอาจารย์ จะแวะเวียนมาเยี่ยมยาม ชาว Blog อย่างต่อเนื่องครับ

ขจิต ฝอยทอง
 • ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอ JJ มากครับผม