blog ร้าง

  • ต้องให้แรงจูงใจ ไปเยี่ยมบันทึก ถามไถ่บ่อยๆครับ
  • นอกจากนี้บางครั้งผู้เขียนยังไม่มั่นใจว่าเขียนแล้วจะมีคนอ่านไหม
  • ให้เขาถ่ายทอดงานที่ทำออกมาให้ได้มากที่สุด
  • ขอบคุณมากครับ
คำตอบ

 Be Cool เรียนท่าน อาจารย์ ดร.ขจิต

 ผู้นำต้องมำให้ดู

 ท่านอาจารย์ ดร.ขจิต เป็นแบบอย่างที่ดีครับ

 ผู้น้อยขอคารวะครับ

Ka-Poom

เห็นด้วยอย่างยิ่งคะ...

อ.ขจิต...ทำอย่างสม่ำเสมอด้วยคะ...

^__^

แวะมาสนับสนุนคะ

กะปุ๋ม

ขจิต ฝอยทอง
  • ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอ JJและ Ka-Poom มากครับผม