ทำอย่างไร

ถ้าหากว่าคนนั้นตอบบล็อกกับครูรสแล้ว จะตอบกลับมาอีกหรือไม่
คำตอบ