เล่าประสบการณ์คอมพิวเตอร์

เชิญชวนผู้มีประสบการณ์คอมพิวเตอร์เล่าประสบการณ์สู่กันฟังเป็นวิทยาทานกับทุกคนที่รับรู้

คำตอบ

ความชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์ของผมขึ้นอยู่กับสองปัจจัยสำคัญ

1.ลงมือทำบ่อยๆ เป็นประจำ

2.ให้ความใส่ใจ ตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะทำ

ผลเกิดทักษะและความชำนาญครับ