เรียนเชิญตรวจการบ้านเลย

คุณบอน

  • เมื่อคืนนี้ครูอ้อยหาเมล์ตั้งนาน  ไม่เจอ  เลยสลบไป 
  • ตื่นมาตอนเช้าลุยใหม่  เจอแล้ว  ทำการบ้านแล้ว 
  • เรียนเชิญตรวจได้เลย
  • ส่องกระจกหรือยังวันนี้   เห็นตัวเองไหม  ว่า  หล่อขึ้นจากการทำกุศลกับคนเก่าอย่างครูอ้อย 
  • ขอบคุณค่ะ พบกันใหม่ในบันทึกยียวน
คำตอบ

ดูแล้วนะครับ

แต่เดี๋ยวจะส่ง source code ไปให้ใหม่

 

เพราะ บรรทัดของ code มันขยับไปนิด
script ของสถิติเลยไม่ทำงานน่ะครับ
ทำให้ counter ไม่แสดงผลครับ

นายบอน@kalasin
/////////////////
1     *  เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
http://gotoknow.org/blog/skuikratoke



<p align="center"><script language="JavaScript">
<!--

  // Start hit counter code for BlogPatrol.com
  var data = '&r=' + escape(document.referrer)
    + '&n=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&p=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&g=' + escape(document.location.href);

  if (navigator.userAgent.substring(0,1)>'3')
    data = data + '&sd=' + screen.colorDepth
    + '&sw=' + escape(screen.width+'x'+screen.height);

  document.write('<a href="http://www.blogpatrol.com/stats.php?i=58126" target="_blank" >');
  document.write('<img border=0 hspace=0 '+'vspace=0 src="http://www.blogpatrol.com/counter.php?i=58126' + data + '">');
  document.write('</a>');
  // End hit counter code for BlogPatrol.com

// -->
</script></p>


//////////////////////////////////

2    * งานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานอกเหนือจากการสอน
http://gotoknow.org/blog/engteacher



<p align="center"><script language="JavaScript">
<!--

  // Start hit counter code for BlogPatrol.com
  var data = '&r=' + escape(document.referrer)
    + '&n=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&p=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&g=' + escape(document.location.href);

  if (navigator.userAgent.substring(0,1)>'3')
    data = data + '&sd=' + screen.colorDepth
    + '&sw=' + escape(screen.width+'x'+screen.height);

  document.write('<a href="http://www.blogpatrol.com/stats.php?i=58127" target="_blank" >');
  document.write('<img border=0 hspace=0 '+'vspace=0 src="http://www.blogpatrol.com/counter.php?i=58127' + data + '">');
  document.write('</a>');
  // End hit counter code for BlogPatrol.com

// -->
</script></p>

/////////////

3    * ครูอ้อยกับคอมพิวเตอร์
http://gotoknow.org/blog/compteacher


<p align="center"><script language="JavaScript">
<!--

  // Start hit counter code for BlogPatrol.com
  var data = '&r=' + escape(document.referrer)
    + '&n=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&p=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&g=' + escape(document.location.href);

  if (navigator.userAgent.substring(0,1)>'3')
    data = data + '&sd=' + screen.colorDepth
    + '&sw=' + escape(screen.width+'x'+screen.height);

  document.write('<a href="http://www.blogpatrol.com/stats.php?i=58129" target="_blank" >');
  document.write('<img border=0 hspace=0 '+'vspace=0 src="http://www.blogpatrol.com/counter.php?i=58129' + data + '">');
  document.write('</a>');
  // End hit counter code for BlogPatrol.com

// -->
</script></P>


/////////////

4    * ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาประชุม อบรม สัมมนา
http://gotoknow.org/blog/seminar



<p align="center"><script language="JavaScript">
<!--

  // Start hit counter code for BlogPatrol.com
  var data = '&r=' + escape(document.referrer)
    + '&n=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&p=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&g=' + escape(document.location.href);

  if (navigator.userAgent.substring(0,1)>'3')
    data = data + '&sd=' + screen.colorDepth
    + '&sw=' + escape(screen.width+'x'+screen.height);

  document.write('<a href="http://www.blogpatrol.com/stats.php?i=58130" target="_blank" >');
  document.write('<img border=0 hspace=0 '+'vspace=0 src="http://www.blogpatrol.com/counter.php?i=58130' + data + '">');
  document.write('</a>');
  // End hit counter code for BlogPatrol.com

// -->
</script></p>

/////////////
  5  * ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอ่านมากรู้มาก
http://gotoknow.org/blog/engreader



<p align="center"><script language="JavaScript">
<!--

  // Start hit counter code for BlogPatrol.com
  var data = '&r=' + escape(document.referrer)
    + '&n=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&p=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&g=' + escape(document.location.href);

  if (navigator.userAgent.substring(0,1)>'3')
    data = data + '&sd=' + screen.colorDepth
    + '&sw=' + escape(screen.width+'x'+screen.height);

  document.write('<a href="http://www.blogpatrol.com/stats.php?i=58131" target="_blank" >');
  document.write('<img border=0 hspace=0 '+'vspace=0 src="http://www.blogpatrol.com/counter.php?i=58131' + data + '">');
  document.write('</a>');
  // End hit counter code for BlogPatrol.com

// -->
</script></p>


///////////



6    * ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้
http://gotoknow.org/blog/englishteacherKM


<p align="center"><script language="JavaScript">
<!--

  // Start hit counter code for BlogPatrol.com
  var data = '&r=' + escape(document.referrer)
    + '&n=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&p=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&g=' + escape(document.location.href);

  if (navigator.userAgent.substring(0,1)>'3')
    data = data + '&sd=' + screen.colorDepth
    + '&sw=' + escape(screen.width+'x'+screen.height);

  document.write('<a href="http://www.blogpatrol.com/stats.php?i=58132" target="_blank" >');
  document.write('<img border=0 hspace=0 '+'vspace=0 src="http://www.blogpatrol.com/counter.php?i=58132' + data + '">');
  document.write('</a>');
  // End hit counter code for BlogPatrol.com

// -->
</script></p>


//////////////

  7  * ครูเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับการทัศนศึกษา
http://gotoknow.org/blog/goaround1



<p align="center"><script language="JavaScript">
<!--

  // Start hit counter code for BlogPatrol.com
  var data = '&r=' + escape(document.referrer)
    + '&n=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&p=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&g=' + escape(document.location.href);

  if (navigator.userAgent.substring(0,1)>'3')
    data = data + '&sd=' + screen.colorDepth
    + '&sw=' + escape(screen.width+'x'+screen.height);

  document.write('<a href="http://www.blogpatrol.com/stats.php?i=58133" target="_blank" >');
  document.write('<img border=0 hspace=0 '+'vspace=0 src="http://www.blogpatrol.com/counter.php?i=58133' + data + '">');
  document.write('</a>');
  // End hit counter code for BlogPatrol.com

// -->
</script></p>


////////////

8    * ครูเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับสุขภาพ
http://gotoknow.org/blog/teacherhealthy



<p align="center"><script language="JavaScript">
<!--

  // Start hit counter code for BlogPatrol.com
  var data = '&r=' + escape(document.referrer)
    + '&n=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&p=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&g=' + escape(document.location.href);

  if (navigator.userAgent.substring(0,1)>'3')
    data = data + '&sd=' + screen.colorDepth
    + '&sw=' + escape(screen.width+'x'+screen.height);

  document.write('<a href="http://www.blogpatrol.com/stats.php?i=58134" target="_blank" >');
  document.write('<img border=0 hspace=0 '+'vspace=0 src="http://www.blogpatrol.com/counter.php?i=58134' + data + '">');
  document.write('</a>');
  // End hit counter code for BlogPatrol.com

// -->
</script></p>


  9  * ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเรียนปริญญาเอก
http://gotoknow.org/blog/siripornphd



<p align="center"><script language="JavaScript">
<!--

  // Start hit counter code for BlogPatrol.com
  var data = '&r=' + escape(document.referrer)
    + '&n=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&p=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&g=' + escape(document.location.href);

  if (navigator.userAgent.substring(0,1)>'3')
    data = data + '&sd=' + screen.colorDepth
    + '&sw=' + escape(screen.width+'x'+screen.height);

  document.write('<a href="http://www.blogpatrol.com/stats.php?i=58136" target="_blank" >');
  document.write('<img border=0 hspace=0 '+'vspace=0 src="http://www.blogpatrol.com/counter.php?i=58136' + data + '">');
  document.write('</a>');
  // End hit counter code for BlogPatrol.com

// -->
</script></p>

/////////////////
  10  * โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)
http://gotoknow.org/blog/prayapraserts



<p align="center"><script language="JavaScript">
<!--

  // Start hit counter code for BlogPatrol.com
  var data = '&r=' + escape(document.referrer)
    + '&n=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&p=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&g=' + escape(document.location.href);

  if (navigator.userAgent.substring(0,1)>'3')
    data = data + '&sd=' + screen.colorDepth
    + '&sw=' + escape(screen.width+'x'+screen.height);

  document.write('<a href="http://www.blogpatrol.com/stats.php?i=58137" target="_blank" >');
  document.write('<img border=0 hspace=0 '+'vspace=0 src="http://www.blogpatrol.com/counter.php?i=58137' + data + '">');
  document.write('</a>');
  // End hit counter code for BlogPatrol.com

// -->
</script></p>

////////////////////////


11    * ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษากับงานวิจัย
http://gotoknow.org/blog/researchteacher




<p align="center"><script language="JavaScript">
<!--

  // Start hit counter code for BlogPatrol.com
  var data = '&r=' + escape(document.referrer)
    + '&n=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&p=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&g=' + escape(document.location.href);

  if (navigator.userAgent.substring(0,1)>'3')
    data = data + '&sd=' + screen.colorDepth
    + '&sw=' + escape(screen.width+'x'+screen.height);

  document.write('<a href="http://www.blogpatrol.com/stats.php?i=58138" target="_blank" >');
  document.write('<img border=0 hspace=0 '+'vspace=0 src="http://www.blogpatrol.com/counter.php?i=58138' + data + '">');
  document.write('</a>');
  // End hit counter code for BlogPatrol.com

// -->
</script></p>

///////////

12     * ครูสิริพรกับบันทึก
http://gotoknow.org/blog/ooydiary





<p align="center"><script language="JavaScript">
<!--

  // Start hit counter code for BlogPatrol.com
  var data = '&r=' + escape(document.referrer)
    + '&n=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&p=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&g=' + escape(document.location.href);

  if (navigator.userAgent.substring(0,1)>'3')
    data = data + '&sd=' + screen.colorDepth
    + '&sw=' + escape(screen.width+'x'+screen.height);

  document.write('<a href="http://www.blogpatrol.com/stats.php?i=58141" target="_blank" >');
  document.write('<img border=0 hspace=0 '+'vspace=0 src="http://www.blogpatrol.com/counter.php?i=58141' + data + '">');
  document.write('</a>');
  // End hit counter code for BlogPatrol.com

// -->
</script></p>

นายบอน@kalasin

ตรวจสอบดูแล้ว code ที่ใส่ไว้นี้ ถูกต้องแล้วครับ

 สีม่วง คือตำแหน่งที่แสดงข้อผิดพลาด ที่ทำให้โปรแกรมไม่ทำงาน เมื่อเทียบกับ code ด้านบน
อธิบายง่้ายๆคือ

= ช่องว่าง การเว้นวรรคผิดหลักภาษาโปรแกรมครับ


<p align="center"><script language="JavaScript">
<!--

  // Start hit counter code for BlogPatrol.com
  var data = '&r=' + escape(document.referrer)
    + '&n=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&p=' + escape(navigator.userAgent)
    + '&g=' + escape(document.location.href);

  if (navigator.userAgent.substring(0,1)>'3')
    data = data + '&sd=' + screen.colorDepth
    + '&sw=' + escape(screen.width+'x'+screen.height);

  document.write('<a href="http://www.blogpatrol.com/stats.php?i=58126"
target="_blank"

>');

  document.write('<img border=0 hspace=0 '+'vspace=0

src="
http://www.blogpatrol.com/counter.php?i=58126' + data + '">');
  document.write('</a>');
  // End hit counter code for BlogPatrol.com

// -->
</script></p>

สุดยอดครับ ใช้ได้