Tag ใต้ภาพ...พิมพ์ตกไป 1 ตัวอักษร

  • ไม่ค่อยได้เข้ามาเยี่ยมเลยครับ
  • พอเข้ามาก็พบที่ผิดพลาดเลยครับ
  • ตรงภาพถ่ายเจ้าของประวัติ
  • ห้องผ่าตัด กล่มการพยาบา...ตก..พยัญชนะ ตัวใดครับ ระหว่างอักษi "ท" กับ "ล"..ครับ
คำตอบ

ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ เป็นคนที่ไม่ค่อยรอบคอบ เท่าไหร่

ตัวอักษรที่ตกไปสงสัยว่าจะเป็นตัว "ท" สำหรับคนที่เราอยากคิดบัญชี...อิอิอิ...ล้อเล่นค่ะ ต้องเป็น "ล" ค่ะ