เพื่อนกันวันเสาร์

คุณสะกาวเดือนครับคุณมีวิธีจำหนังสืออยา่งไร  โดยไม่ลืมง่ายๆนะครับผมจะเอาไปใช้มั่ง  รูปนี้น่ารักนะครับ
คำตอบ