บทร้อยกรองเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

นันทวุฒิ แซ่ลิ้ม

ทำไมไม่มีบทร้อยกรองหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงเลยครับ

คำตอบ
โอกาสเหมาะๆจะหามานำเสนอนะครับ