หาทีม php

พอดีผมอยากจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับ การใช้โปรแกรม php จึงอยากจะหาทีมเขียนสัก 1 บท ที่เกี่ยวกัย php  ไม่ทราบว่า จะสนใจหรือไม่

  หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนทั่วไป 

                       ขอบคุณ

คำตอบ