เรียนถามเกี่ยวกับ Topic selected ของโรคเบาหวานค่ะ

นางสาวอาภาภร ประชากูล

อยากเรียนถามอาจารย์ว่าในปัจจุบันถ้าสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในผู้ป่วยเบาหวาน  ควรศึกษาในแนวไหนค่ะ  ควรทำวิจัยเกี่ยวกับอะไรในโรคเบาหวาน  เพราะว่าดิฉันอยากศึกษาแต่ไม่ทราบว่าควรทำแนวไหน  เนื่องด้วยว่าปัจจุบันงานวิจัยโรคนี้มีอยู่มากมาย จึงใคร่ขอเรียนถามอาจารย์ว่าควรศึกษาแนวไหนถึงจะไม่ซำซ้อนกับที่มีอยู่แล้ว

ขอบพระคุณอาจารย์อย่างมาก

ด้วยความเคารพและนับถือ

อาภาภร 

หมายเหตุ ปัจจุบันทำงานในสถานีอนามัยโนนสมบูรณ์ อ.ปากชม จ.เลย

คำตอบ

คุณอาภากรควรทบทวนตัวเองก่อนนะคะว่าสนใจในด้านไหน (อย่างจริงจัง) เมื่อรู้แล้วดิฉันจะสามารถแนะนำได้ชัดเจนขึ้น ถ้าทำงานอยู่ที่สถานีอนามัยน่าจะทำวิจัยในด้านของการป้องกันโรคเบาหวานในชุมชนนะคะ

ดิฉันเขียนตอบไปทาง e-mail ด้วยแล้วค่ะ