การทำวิจัยในงานประจำ

     รับทราบจาก อ.หมอวิจารณ์ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.49 ในงาน 1 ปี GotoKnow.org ว่าทางมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จะจัดให้มีการ ลปรร.เรื่องการทำวิจัยในงานประจำ ไมทราบมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับ
คำตอบ
not yet answered
Ka-Poom
ทราบข่าวเหมือนกัน จะติดตามรายละเอียดได้ที่ไหนคะ...

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ วางแผนที่จะจัดให้มีการ ลปรร.เรื่องการทำวิจัยในงานประจำ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการหาข้อมูลโรงพยาบาลที่ทำวิจัยในงานประจำอยู่ที่สนใจจะมา ลปรร. กัน โดยต้องมีทีมประกอบด้วย

1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

2. คุณอำนวย ของทีมวิจัยในโรงพยาบาล(ในบางรพ. อาจจะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล)

3.คุณกิจ ในทีมวิจัย 2-3 คน

ทีมหนึ่งที่จะมาเข้าร่วมจะมีผู้เข้าร่วม 4-5 คน/รพ. หากมีรพ.ใดสนใจและมีทีมดังที่กล่าวมาข้างต้น สามารถ Email ติดต่อมาได้ที่ "Suttikan Chunsuttiwat" [email protected] คะ

Ka-Poom

เรียน...คุณโอ มสช.

ทาง รพ.ยโสธร ได้เริ่มทำ R2R มาใช้ในการพัฒนางานประจำ  http://gotoknow.org/blog/mind-r2r  โดยมีคุณชายขอบ ซึ่งเชี่ยวชาญทางด้านวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข และการจัดการ KM สู่ภาคปฏิบัติ มาเป็นวิทยากรกระบวนการ...และมีความสนใจเข้าร่วม ลปรร. ที่มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ วางแผนที่จะจัดให้มีการ ลปรร.เรื่องการทำวิจัยในงานประจำ และดิฉันได้ส่งเมล์ไปที่คุณโอ-สมช. ทำ Link ไว้ให้..หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไร...ขอความกรุณาทราบข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะ

Dr.ka-Poom