ถ้าตรวจสุขภาพต่างด้าว

ใช้ใบรับรองแพทย์ต่อวีซ่า ค่าตรจประมาณเท่าไหร่คะ

คำตอบ

ไม่แน่ใจว่าตรวจสุขภาพที่จะนำไปใช้ต่อวีซ่าต้องตรวจอะไรบ้าง   
ค่าตรวจสุขภาพโดยทั่วไปของ รพ.รัฐ  ราคาไม่แพงจนเกินเอื้อมค่ะ เพราะเป็นมาตรฐานเดียวกันในการกำหนดราคาค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง
อยู่แล้ว  แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตรวจอะไรเพิ่มเติมบ้าง   แต่ถ้าจะไปตรวจโรงพยาบาลเอกชนก็คงอีกราคาหนึ่งค่ะ