ทำแผนการสอนหรือยั้ง

เขาทำงานหรือยั้ง แล้วเขาทำเรื่องอะไรละ บอกเราด้วย

คำตอบ