อบรมSRRT

เครือข่ายเขต7
เมื่อไหร่อาจารย์จะจัดอบรมSRRTฟื้นฟูให้เครือข่ายมี่ผ่านการอบรมปี47ครับ
คำตอบ