การสัมนา

แตงไทย

ถาม คุณ สิริน

 การสัมนามีกี่ประเภท ค๊ะ ประเทภใดบ้าง ขอทราบด้วยค่ะ

คำตอบ
not yet answered

1. เมื่อมีการสัมมนาแล้ว ควรให้นักเรียนนักศึกษาแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ใช้หรือไม่

2. แบบฟอร์มควรมีลักษณะอย่างไร

อยากทราบรายละเอียดการสัมมนาวิชาชีพครับ เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษา ขอบคุณล่วงหน้า

ครับ