สนใจจะซื้อหนังสือ

หนังสือของดังตฤณมีขายที่ไหนบ้าง
คำตอบ
     ที่ศูนย์หนังสือจุฬา มีครับ หรือจะดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้จากที่ http://dungtrin.com/ นะครับ
     ขอให้มีความสุขกับชีวิตในปัจจุบันครับ
ชายขอบ

ตอบให้แล้วนะครับ