รีบไปดูค่ะ

คุณไมโตคะไปที่นี่เร็วๆ เลยค่ะยินดี้...ยินดีที่นี่ค่ะ
คำตอบ