การบกพร่องทางการพูด

ณัชชาวร ธวัชทุกูล

อยากทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรให้ดีขึ้นเด็กที่บกพร่องในการพูดจนเรียนไม่ได้ครูไม่ให้ผ่านจะมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้ดีขึ้นหรือให้หายได้

คำตอบ

        ดิฉันคิดว่าเด็กที่มีความบกพร่องไม่ว่าจะเป็นด้านการพูด หรือความเข้าใจภาษาในด้านอื่น ๆ เมื่อเข้าไปสู่สังคมเรียนรู้ในโรงเรียนของเด็กวัยนี้  จะมีปัญหากันแทบทุกคน  ซึ่งจะทำให้เด็กมีปัญหาในการเรียนรู้ช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน 
        คุณแม่จะต้องสังเกตว่าอาการดังกล่าวว่าอาการนั้นเป็นเนื่องจากเด็กเปลี่ยนสังคมไปอยู่ในโรงเรียนหรือมีอาการก่อนเข้าระบบในโรงเรียน  ซึ่งคุณแม่จะเป็นผู้ที่รู้มากกว่าคนอื่นค่ะ
        กรณีเด็กมีภาวะบกพร่องที่อยู่ในกลุ่ม Learning disability  ซึ่งเด็กในกลุ่มนี้จะมีปัญหา และบกพร่องในการพูด  อ่าน  เขียน ที่ถูกต้อง  ดิฉันคิดว่าเด็กกลุ่มนี้ผู้ปกครองจะต้องพาเด็กไปปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินความบกพร่อง และติดตามความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือปัญหาในการเรียนรู้ทั้งด้านการฟัง อ่าน เขียน  หรือแม้แต่การเรียนรู้เรื่องการคำนวณตัวเลขซึ่งจะต้องอยู่ในระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป  ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะทำให้เด็กเรียนรู้ลำบากกว่าเด็กทั่วไปในวัยเดียวกัน และจะทำให้ไม่มีความสุขในการเรียนได้ค่ะ
       สำหรับครูผู้สอน  ผู้ปกครองจะต้องปรึกษากับทางโรงเรียน และครูผู้สอน  เพื่อบอกถึงปัญหาความบกพร่องในการเรียนรู้ของเด็ก และวางแผนหาแนวทางในการดูแลเป็นพิเศษ  เพื่อช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมต่อไปค่ะ 
       ที่สำคัญ  หากเด็กมีอาการในกลุ่ม Learning disability  ไม่ใช่เป็นเพราะยังปรับสภาพสังคมในโรงเรียนไม่ได้เนื่องจากพึ่งเข้าเรียนในโรงเรียน  คุณแม่ควรพาลูกไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายและอารมณ์โดยละเอียด  เพื่อบำบัดรักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะ