เข้าค่ายแคมป์อังกฤษได้อะไรบ้าง

ได้อะไรมาบ้างจากการเข้าแคมป์ภาษาอังกฤษ
คำตอบ
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชาวต่างชาติ และความรู้ในเรื่องของวิชาภาษาอังกฤษอีกมากมาย