เนื่องมาจากบันทึกบริการวิชาการ

  • เข้าไปแสดงความคิดเห็นไม่ได้ครับ
  • กลับมาเมื่อไรครับ
  • อยากให้ข้อที่ 4 ในแผนผังเป็นจริงครับผม
คำตอบ

 Antique 1 เรียนท่านอาจารย์ ดร.ขจิต

 ทีมงานศูนย์บริการวิชาการกลับมาถึงสุวรรณภูมิ วันพฤหัส เกือบตีหนึ่ง แล้วจับรถทัวร์กลับขอนแก่นเลยครับ

 แผนงานจะนำเสนอ กรรมการวันจันทร์หน้าครับ

ขจิต ฝอยทอง
ขอบคุณท่านอาจารย์หมอ JJ มากครับ