gotoknow

ตามที่พี่อธิบายวิธีสร้างแพลนเน็ตตกลงสามารถทำได้ไหม ถ้ายังทำไม่ได้เดี๋ยวส่งวิธีการทำให้ไหม่ ทาง mail แล้วกัน ส่วนรูปถ่ายต้องใช้ขนาดที่ อจ.กำหนด คือไม่ใหญ่เกินไป โดยต้องมีที่อยู่ของรูป แล้ว copy เข้าไปที่ แก้ไขประวัติ บันทึกที่ copy รูปมาไว้ที่ที่อยู่ของรูปก็ได้แล้ว

คำตอบ