ขอเปลี่ยนเรื่องที่จะวิจารณ์ค่ะ

ศิริรัตน์ ได้ทำการค้นพบแล้วว่าสนใจที่จะเปลี่ยนไปวิจารณ์ อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศของOECD เปรียบเทียบกับ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตสำหรับนักลงทุนต่างชาติ และเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย แล้วควรจะต้องมีความยาวขนาดไหนดีคะ
คำตอบ