ท่องเที่ยว

Jutamas

1. คุณเคยไปต่างประเทศบ้างไหม

2. ถ้าเคยไปที่ไหนมาบ้างและประทับใจที่ไหนมากที่สุด

3. ถ้าไม่เคยไปคุณคิดอยากจะไปบ้างไหม และคิดว่าจะไปที่ไหน เพราะอะไร

คำตอบ