พ่อไทย แม่ลาว แม่พาลูกหนีไปอยู่ลาวได่ไหม

ปลายฝน

พ่อเป็นคนไทย แม่เป็นคนลาว ลูกเกิดในไทย  ได้สัญชาติไทยไหม แล้วแม่สามารถพาลูกหนีไปอยู่ลาวได้หรือไม่ ถ้าพ่อแม่เลิกกัน ทำอย่างไรให้ลูกได้อยู่กับพ่อ

คำตอบ

พ่อเป็นคนไทย ถือสัญชาติไทย  แม่เป็นคนลาว ถือสัญชาติลาว  

ลูกเกิดจากพ่อซึ่งถือสัญชาติไทย  

ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ  กล่าวไว้ว่า  ผู้ที่เกิดโดยบิดา หรือ มารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมาย