พระอภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร

จันจิรา

ฝ่ายเงือกน้ำสำเหนียกแน่ในจิต คือว่าฤทธิ์ยักษ์ร้ายมาภายหลัง


คำตอบ