ยากมีบัต

แอน

พ่อแม่พี่น้องมีบัตหมดแต่นุไม่มีทำบัตต้องทำย่างไร

นาวา บุญเพิ่ม

พ่อแม่ พาไปหาผู้ใหญ่ บ้านเพื่อรับรองการเกิด

ธนกร สิงห์

ตอนนีี้ได้บัตรยั้งครับ

คำตอบ

อยากมีบัตรประชาชน  กรณีพ่อ แม่ มีบัตรประชาชนแล้ว  ลูกยังไม่มีบัตรประชาชน  หากลูกต้องการมีบัตรประชาชนต้องพิสูจน์สถานะบุคคลให้ได้ก่อน