ถามเรื่องงานวิจารณ์กฎหมายครั้งที่9

อาจารย์ครับ

ผมได้ถามเรื่องงานวิจารณ์กฎหมายของผมเรื่อง "ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน" จะซ้ำกับเพื่อนของผมหรือไม่ครับ โดยเพื่อนผมทำเรื่องวิจารณ์กฎหมายเรื่อง "พรบ.ส่งเสริมเเละคุ้มครองการลงทุน พ.ศ.2520"

โดยถ้าผมทำในมุมมองของกฎหมายการคุ้มครองนักลงทุนเป็นหลักจะซ้ำซ้อนกันหรือไม่ครับ

คำตอบ

ได้ค่ะ เริ่องในขอบเขตเดียวกัน แต่คนละกฎหมาย