ขอบคุณครับ คุณบอน กาฬสินธุ์

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ มากครับ ที่ได้นำบล็อกธรรมะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแพลนเน็ตคุณ ซึ่งปัจจุบันนี้ ผมได้เห็นว่า สังคมธรรมะเริ่มถดถอยลงไป ส่วนหนึ่งก็มาจาก ลูกชาวบ้านเข้ามาบวชแล้วมาทำลายพระศาสนาทำให้ คนสมัยใหม่มองพระในศาสนา แล้วดูไม่ดี  สำหรับสังคมความรู้ ของชาวเวป ผมคิดว่า ถ้ามีความรู้ ความสามารถด้านอื่นดีแล้วแต่ไม่มีธรรมะ ในหัวใจ หรือ คุณธรรมประจำใจแล้ว ผมว่าผู้นั้นยังไม่สมบรูณ์ เพราะพื้นฐานการทำงาน ความคิด ความอ่านของแต่ละคน ก็ต้องขึ้นอยู่กับจิต ขึ้นอยู่กับ คุณธรรมของแต่ละคน

เก่งไม่กลัว กลัวไม่ดีครับ

ลงท้ายผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งครับ

คำตอบ

เรื่องหลักธรรมและศาสนานั้น ควรที่จะต้องส่งเสริมให้มากขึ้นนะครับ
อยบ่างบันทึกของนายบอนเอง ก็พยายามที่จะช่วยเขียนบันทึกเรืองเกี่ยวกับธรรมะเท่าที่สามารถเขียนได้เช่นกันครับ อาทิ

ทำไมไม่ให้ผู้ที่มีธรรมะและจริยธรรม เช่น พระสงฆ์ มาเป็นผู้ปกครองบ้านเมือง

แนวคิดในการเขียนแบบท่านพุทธทาส เขียนอย่างไรจนเกิดประโยชน์

ระหว่างการนั่งสมาธิ และการสวดชินบัญชรอย่างไหนได้บุญมากกว่ากัน

 

 
 
 
 
 
นายบอนก็ต้องขอขอบพระคุณเช่นกันครับ ที่มีบล็อกด้านธรรมะให้ได้เติมเต็มคุณธรรมในใจบ้างครับ

อาจจะเขียนบันทึกถึงและแลกเปลี่ยนกับุครด้วยนะครับ ในโอกาสอันใกล้นี้

ขอบคุณครับ