วิธีดำเนินตามทางสายกลาง

ป๋าแสงเพชร เพชร คูหาเรืองรอง คะ หนูกลัวว่าการเดินทางสายกลางเนี่ยจะลำบากสำหรับหนู ป๋าเพชรคิดว่าคนอย่างหนูควรจะเดินทางสายกลางอย่างไรจึงจะเหมาะสมคะ
คำตอบ

การปฏิบัติตามทางสายกลางถ้าแปลตามกลอนก็คืออย่าปฏิบัติตนไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไป  ดังเช่นกลอนที่เขียนไว้ อย่าเป็นคนใจแคบมากก็จะไม่มีคนคบหาสมาคม  อย่าเป็นคนใจกว้างมากก็จะไม่มีทรัพย์สินเก็บไว้ใช้หรือเหลือให้ลูกหลาน  อย่าเป็นคนหัวอ่อนยอมเขาทุกอย่าง  อาจจะถูกชักนำไปทางที่ไม่ดีได้  อย่าเป็นคนหัวแข็งไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น  ก็จะป็นคนโง่เขลาถ้าทำงานก็จะทำให้งานที่ทำเสียหายได้