เล่าเรื่อง WS.ปขมท

อาจารย์คะ วันนี้ฝ่ายวิชาการ ของ ปขมท.(ของ มอ.)มาชวนสนทนาเรื่องนี้แล้ว  กลุ่มเป้าหมายประมาณ 800 คน (มโหฬาร) เขาคาดหวังให้กลุ่มเป้าหมายเห็นกระบวนการ ... การนำมาใช้ในมหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 20 เขานัดประชุมคณะกรรมการกันกลุ่มเล็กๆ กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ จะเรียนความคืบหน้าให้อาจารย์ ทราบเป็นระยะ ระยะ ค่ะ  สิ่งที่หนูทำวันนี้ คือ print เรื่องนี้ 2 ตอน ที่อาจารย์ให้ความเห็นไว้ ให้เขานำเข้าที่ประชุมค่ะ    หนูฝันว่า "รายการนี้น่าจะเป็นผลงานร่วม ukm ที่จะร่วมทำกระบวนการให้ ปขมท." ที่เรียนว่าเป็นความฝัน เพราะหนูไม่แน่ใจว่าจะสื่อสารกับเขาประสบความสำเร็จหรือไม่ เพราะเท่าที่ทราบเขามีกรรมการบริหารกลางอีกครั้ง  ประมาณว่าหลายขั้นตอน..และที่ไม่แนอีกอย่างุคือ หากดูยุ่งยากเขาจะไม่สนใจเรา ค่ะแต่ถ้าได้กลุ่มนี้งานจะคืบไปได้มาก หนูหมายถึงงานขยายวง...การใช้การจัดการความรู้ส่งเสริมคุณค่ามนุษย์.... 
เลยหนูไม่รู้ว่า....เขาต้องมา....ตามขอให้เราเพื่อให้เรา
ช่วย รัน.....หรือเราต้อง วิ่งไปเสนอตัวเพราะขายงานของเรา ...
ด้วยความเคารพ

เมตตา ชุมอินทร์
คำตอบ

ผมมีความเห็นว่าไม่ควรจัดสำหรับคน ๘๐๐ คน     ควรจัด ๒ แบบร่วมกัน

 ๑. เปิดวีซีดี  และบรรยายสั้นๆ รวม ๑ ชม. สำหรับทุกคน     เป้าหมายคือ ให้พอรู้จัก KM

 ๒. รับสมัคร คนที่จะเข้า workshop เพียง ๔๐ คน    มีเงื่อนไขว่าจะต้องเตรียมอ่าน ดู วีซีดี เตรียมตัวมาล่วงหน้า     แล้วมาฝึกทักษะใน workshop

        ถ้าคนสมัครมาก  อาจ เพิ่มเป็น ๒ ห้อง  ๔๐ x ๒ คน

        หลักการคือ เลือกเฉพาะคนที่เอาจริง    ต้องการฝึกจริงๆ มาเข้า workshop     มิฉนั้นเราจะเสียแรงเปล่ากับคนที่ไม่เอาจริง  

วิจารณ์

DSS "work with disability" ( หนิง )

ขออนุญาตเข้ามาเก็บเกี่ยวค่ะ ^__*

พอดีกำลังสนใจที่จะนำ กระบวนการKM ไปใช้กับ การจัดบริการสนับสนุนนิสิตพิการค่ะ  ที่คิดๆไว้ ว่าจะจัดเสวนา  คล้ายๆกับที่ UKM-8 ที่มน. จัดค่ะ  แต่จะเสวนากันเรื่อง การจัดบริการสนับสนุนนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา  กลุ่มเป้าหมายคือ อาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียนในแต่ละมหาวิทยาลัยค่ะ  หรือจะต้องมีรูปแบบใดอีกที่น่าจะเหมาะสมกว่า...

เมตตา

ท่านอาจารย์ วิจารณ์ พานิช
     เค้าลดกลุ่มเป้าหมายเหลือลงค่ะ หนูลองคิดและเสนอเค้าไปว่า....ตาม ภาพจำลองความคิดว่า....
- มีช่วง key note speaker  
เรื่อง "องค์กร เคออร์ดิค"   2 ชม.
- ช่วง ลปรร. แบ่งเป็น 5 ห้อง อาทิ
   1.ห้อง gotoknow  (คุณโอ๋-อโณ)
   2. ห้อง สุนทรียสนทนา ประเด็นการจัดการความ   (ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด)
รู้ 3. ห้อง การจัดการความรู้กับการพัฒนางาน (ทีมภาควิชาพยาธิ มอ.)
   4. ห้อง การจัดการความรู้กับกิจการนักศึกษา (ทีม มน.)
หรือ อื่น ๆ โดยจำลองกระบวนการ ตั้งแต่ต้นจนจบเป็น คลังความรู้ ตามแบบล่าสุดที่ได้จัดที่ มน.

     หนูเพิ่งทราบว่าท่านอธิการ มอ. มีโจทย์ให้ทีมนี้ทำเรื่อง "แปลง km ให้เนียนในเนื้องาน"  ค่ะ

จึงเรียนมาด้วยความเคารพ