เว็บ GotoKnow

เว็บ Gotoknow เว็บนี้เขียนด้วยภาษาอะไรคะ อาจารย์ เช่น PHP ,ASP หรือว่าเป็นเครื่องมือเช่น Mambo

อยากทำเว็บที่มีการใช้งาน Blog แบบนี้ค่ะ ใช้ง่าย และดึงดูดให้คนเข้ามาใช้ได้ดีค่ะ

คำตอบ
เขียนด้วย Rails ค่ะ เป็นระบบที่ทีมงานพัฒนาขึ้นมาเองค่ะ ชื่อว่า KnowledgeVolution ค่ะ เป็น open-source ค่ะ http://KnowledgeVolution.org และติดตามอ่านบล็อกของทีมพัฒนาได้ที่ http://memecoder.gotoknow.org ค่ะ