นิราศภูเขาทอง

สุพิชชา พรามสี
  • ครั้นรุ่งเช้าเข้าเป็นวันอุโบสถ
  • เจริญรสธรรมาบูชาฉลอง
  • ไปเจดีย์ที่ชื่อภูเขาทอง
  • ดูสูงล่องลอยฟ้านภาลัย
  • อยู่กลางทุ่งรุ่งโรจน์สันโดษเด่น
  • เป็นที่เล่นนาวาคงคาใส
  • ที่พื้นลานฐานบัทม์ถัดบันได
  • คงคาไหลล้อมรอบเป็นขอบคัน
  • มีเจดีย์วิหารเป็นลานวัด
  • ในจังหวัดวงแขวงกำแพงกั้น
  • ที่องค์ก่อย่อเหลี่ยมสลับกัน
  • เป็นสามชั้นเชิงชานตระหง่านงาม
  • บันไดมีสี่ด้านสำราญรื่น
  • ต่างชมชื่นชวนกันขึ้นชั้นสาม
  • ประทักษิณจินตนาพยายาม
  • ได้เสร็จสามรอบคำนับอภิวันท์
  • มีห้องถ้ำสำหรับจุดเทียนถวาย
  • ด้วยพระพายพัดเวียนดูเหียนหัน
  • เป็นลมทักษิณาวรรตน่าอัศจรรย์
  • แต่ทุกวันนี้ชราหนักหนานัก
  • ทั้งองค์ฐานรานร้าวถึงเก้าแฉก
  • เผยอแยกยอดทรุดก็หลุดหัก
  • โอ้เจดีย์ที่สร้างยังร้างรัก
  • เสียดายนักนึกน่าน้ำตากระเด็น
  • กระนี้หรือชื่อเสียงเกียรติยศ
  • จะมิหมดล่วงหน้าทันตาเห็น
  • เป็นผู้ดีมากแล้วยากเย็น
  • คิดก็เป็นอนิจจังเสียทั้งนั้นฯ
คำตอบ

สุนทรภู่ท่านได้ประพันธ์นิราศภูเขาทองเป็นงานช้ินแรกเลยนะคะ เมื่อปี พ.ศ.2371